Wat is de MOOI-regeling?

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Om aan deze klimaatdoelen te kunnen bijdragen introduceerde de overheid in 2020 een nieuwe subsidie: de MOOI-regeling. Deze regeling gaat dit jaar weer open. Deze subsidie richt zich op de projectontwikkeling voor de volgende drie gebieden:

 • Elektriciteit
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De subsidie is speciaal bedoeld voor grote projecten waarin meerdere partijen sectoroverschrijdend met elkaar samenwerken. Het doel: een flexibeler energiesysteem dat grotere hoeveelheden hernieuwbare energie aankan. De MOOI-regeling komt voort uit het missiegedreven innovatiebeleid.

De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsector Energie zijn de basis van deze regeling.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

MOOI Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Ik help je graag.

Wat betekent de MOOI-regeling financieel?

In de ronde van 2024 is ruim 61 miljoen euro beschikbaar, met de volgende verdeling:

 • Elektriciteit: € 20,4 miljoen
 • Gebouwde omgeving: € 20,4 miljoen
 • Industrie: € 20,4 miljoen

Je kunt minimaal 2 en maximaal 4 miljoen euro subsidie aanvragen per project. Elke deelnemer moet minimaal € 25.000,- aan kosten maken.

Wat zijn de criteria?

 • Tenminste drie verschillende partijen vormen samen een cross-sectoraal samenwerkingsverband. Er is geen sprake van onderlinge verbondenheid.
 • Onderzoeksorganisaties mogen niet meer dan 50 % van de subsidiabele kosten maken.
 • Een projectplan moet SMART opgestelde mijlpalen bevatten.

Wanneer de MOOI-regeling aanvragen?

Verplichte vooraanmelding: 19 maart 2024 tot 18 april 2024.

Volledige aanvraag: 4 juni 2024 tot 5 september 2024.

 

Waarom Innovencio betrekken bij je MOOI-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de MOOI-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de MOOI-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Kraaijveld.

Meer weten?