Wat is de MOOI-regeling?

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Om aan deze klimaatdoelen te kunnen bijdragen introduceerde de overheid in 2020 een nieuwe subsidie: de MOOI-regeling. In 2021 volgt een extra ronde. Deze ronde is gericht op systeemoplossingen om het energiesysteem klaar te maken voor grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit. 

MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). De subsidie is speciaal bedoeld voor grote projecten waarin meerdere partijen sectoroverschrijdend met elkaar samenwerken. Het doel: een flexibeler energiesysteem dat grotere hoeveelheden hernieuwbare energie aankan. De MOOI-regeling komt voort uit het missiegedreven innovatiebeleid.

De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) van de Topsector Energie zijn de basis van deze regeling.

Joep van der Weijden

Joep van der Weijden

MOOI Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Ik help je graag.

Wat betekent de MOOI-regeling financieel?

Er is zo’n € 13 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Wat zijn de criteria?

  • De partijen ontwikkelen innovaties voor verschillende schakels (opwekken, transport en distributie, opslag en conversie en verbruik). De oplossing richt zich op het opwekken van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste 1 van de andere 3 schakels.
  • De samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen verschillende rollen in de keten, waaronder bij voorkeur de rol van eindgebruiker.
  • Een project heeft een maximale looptijd van 4 jaar.
  • De innovatie moeten uiterlijk in 2030 worden toegepast (eventueel in demonstratiefase).
  • De maatschappelijke kosten zijn zo laag mogelijk (beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie).
  • Er is draagvlak in de maatschappij voor de innovatie.

Wanneer de MOOI-regeling aanvragen?

De regeling is momenteel gesloten. We zijn in afwachting van meer informatie voor een nieuwe indieningsdatum.

Waarom Innovencio betrekken bij je MOOI-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de MOOI-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de MOOI-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
  • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
  • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep van der Weijden.

Meer weten?