Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen.

Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Wil jij samen met andere bedrijven in de keten werken aan een circulair product, dienst, proces of businessmodel? Dan kan de subsidie Circulaire Ketenprojecten jou en je partners helpen om de samenwerking tot stand te brengen. Dit gebeurt door middel van de inzet van een ervaren procesbegeleider.

Lisa te Molder

Lisa te Molder

Circulaire Ketenprojecten-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Wanneer kun je de subsidie Circulaire Ketenprojecten aanvragen?

Je kunt tot en met 4 september 2024 een aanvraag voor deze regeling indienen. Voor het aanvragen geldt: first come, first served.

Een ketenproject in de praktijk

Hoe werkt zo’n ketenproject nu in de praktijk? Liesbeth Kraaijveld van Innovencio sprak hierover met Koen Melis van Metaalgieterij Melis.

Wat zijn de criteria?

Voor deze subsidie geldt dat je met minimaal drie en maximaal zes ondernemers uit de keten samenwerkt. Binnen deze groep moeten er tenminste drie verschillende rollen in de keten vertegenwoordigd zijn. Per consortium mag maar één groot bedrijf deelnemen. Verdere criteria zijn naar alle waarschijnlijkheid:

  • Het project gaat om experimentele ontwikkeling of om proces- en organisatie-innovatie. Primaire landbouwbedrijven kunnen alleen een aanvraag doen voor experimentele ontwikkeling.
  • Het circulaire ketenproject is gericht op realisatie van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen die bij toepassing leiden tot grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
  • De deelnemers aan het samenwerkingsverband huren een procesbegeleider in die minimaal één jaar ervaring heeft met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie.
  • Het gaat om het stimuleren van initiatieven die zo hoog mogelijk staan op de R-ladder van circulaire strategieën en die dus een hoogwaardige nieuwe grondstof opleveren na recycling.
  • Op grond van de aanvraag moet blijken dat het door het circulair ketensamenwerkingsverband ontwikkelde circulaire product, proces, dienst of businessmodel ook daadwerkelijk door de ondernemers toegepast zal worden.
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
  • Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product of de dienst. Of ze werken samen aan het proces dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld.
  • De penvoerder is een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband blijven. De penvoerder dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.

Wat betekent de subsidie Circulaire Ketenprojecten financieel voor jou?

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer (eigen kosten en kosten inhuur procesbegeleider) met een maximum van € 20.000. De subsidie is beschikbaar per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband (minimaal drie en maximaal zes ondernemers). Op dit moment gaat men uit van een budget van € 4 miljoen.

Let op: de subsidie die wordt uitgekeerd valt onder de de-minimissteun. Voor de-minimissteun gelden andere voorwaarden dan voor subsidiegeld (een max van €200.000,- per drie kalenderjaren). Bedrijven moeten dus goed in hun eigen financiën kijken of zij de-minimissteun hebben ontvangen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie Circulaire Ketenprojecten?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de subsidie Circulaire Ketenprojecten wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa te Molder.

Meer weten?