Naar duurzaam en comfortabel wonen

Woonstichting JOOST in Boxtel en partners in samenwerkingsverband ‘Het Collectief’ willen stappen zetten op het gebied van energiezuinig bouwen. Ze voerden eind 2018 een verkennende studie uit naar de mogelijkheid een zelfvoorzienend appartementencomplex te bouwen waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bronnen en dat duurzaam gedrag stimuleert. Dit wordt De Kleine Aarde 2.0 en daarmee wordt het kennis- en expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid nieuw leven in geblazen.Er wordt onderzoek verricht naar het opslaan van duurzaam opgewekte energie met zonnepanelen en -collectoren, naar warmtepompen en basiswarmtesystemen en naar het bepalen van de energiekosten en hoe deze kunnen worden doorberekend aan huishoudens.Voor dit onderzoek vroegen wij een Topsectoren Energiesubsidie (TSE) Urban Energy aan voor Het Collectief, bestaande uit onder andere Woonstichting JOOST, Waterschap de Dommel, Brabantse Ontwikkel Maatschappij en Heijmans.

Wat voegde Innovencio toe?

“Innovencio heeft voor mij in kaart gebracht wat de mogelijkheden waren voor subsidies. Door op een deskundige manier te luisteren en mee te denken samen met het ontwikkelteam is er een goede en passende subsidieomschrijving gekomen. Doordat jullie jezelf opstellen als ‘partners in het project’ ontstond er een prettige samenwerking waarbij wij het gevoel hadden dat we werden geholpen. Het feit dat we de subsidie binnen hebben gehaald is daar dan ook een mooi resultaat van. Dit vraagt om vervolg!”

Pim Ketelaars, Projectleider ‘De Kleine Aarde’