“EIC Accelerator”-regeling

De “EIC Accelerator”-regeling is een onderdeel van het Europese innovatieprogramma Horizon 2020 en is bedoeld om een baanbrekend innovatief product, proces of dienst, richting marktintroductie in Europa te helpen door middel van financiële ondersteuning. Dit ten behoeve van het creëren van nieuwe markten en/of het disrupteren van bestaande markten. 

Deze regeling is gericht op het MKB en is om de volgende redenen aantrekkelijk:

 • Het is een van de geringe mogelijkheden voor een enkele MKB-er, om zonder een samenwerkingspartner binnen Horizon Europe, financiering aan te vragen voor het introduceren van je innovatie binnen Europa;
 • Van 0,5 tot 2,5 miljoen euro subsidie;
 • Zeer gunstig subsidiepercentage (70%); slechts 30% cofinanciering vereist;
 • Een van de weinige subsidiemogelijkheden voor activiteiten tot aan marktintroductie (TRL 6-8);
 • Optionele mogelijkheid tot gemengde financiering; bestaande uit een investering in je eigen vermogen naast de subsidie. EIC Accelerator wil bedrijven ondersteunen waar de EIC-steun zal fungeren als een katalysator om andere investeerders aan te trekken die nodig zijn voor de opschaling van de innovatie. De bedragen liggen tussen de 2,5 en 15 miljoen euro;
 • Gratis ondersteuning vanuit Europa met ervaren coaches en business developers.
Henk van Rossum

Henk van Rossum

EIC Accelerator Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling? Wij helpen je graag.

Wat is de EIC Accelerator?

Deze regeling kan jouw bedrijf net de ademruimte geven die een onderneming nodig heeft om de Europese markt te veroveren. Voorheen heette deze regeling het ‘SME instrument’. De EIC Accelerator is nu meer gefocust op de impact op de lange termijn. Het instrument is een zogenaamde ‘bottom-up’ regeling, wat wil zeggen dat het niet beperkt is tot specifieke onderwerpen. Alle potentieel baanbrekende technologieën die Europa sterker op de kaart zetten zijn welkom.

 

Wanneer en hoe EIC Accelerator aanvragen?

De EIC Accelerator is bedoeld voor baanbrekende technologieën en de subsidie is bedoeld voor vaak één aanvrager. Wegens de aantrekkelijke voorwaarden van de regeling is de EIC Accelerator immens populair. Het slagingspercentage voor deze regeling is vanwege succes in het verleden niet erg hoog; slechts de meest disruptieve en innovatieve ideeën worden gehonoreerd. Daarnaast is de focus van de regeling meer komen te liggen op duurzaamheid en zal 35% van de bedrijven met een goedgekeurde aanvraag geleid moeten worden door een vrouwelijke CEO (t.o.v. 25% in 2020).

Het indieningsproces bestaat uit 2 fases:

1. Korte bondige aanvraag; kan het hele jaar door ingediend worden, welke bestaat uit:

 • Een online formulier (van 5 pagina’s) waarin u een samenvatting van uw voorstel plaatst en een reeks vragen beantwoordt over de innovatie, potentiële markt en het uitvoerend team;
 • Een pitchdek, 10 dia’s;
 • Een (link naar een) videopitch van 3 minuten

Na circa vier weken ontvang je het evaluatierapport en indien je korte voorstel positief geevalueerd is, word je uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen.

2. Indiening van een volledige aanvraag; dit kan op twee momenten in het jaar. Hiervoor zijn vaste zogenaamde cut-off dates bepaald; voor dit jaar is dat nog 4 oktober 2023. Deze aanvraag zal moeten bestaan uit een volledig en gedetailleerd businessplan met informatie over de financiën en structuur van je bedrijf. Ook zal deze bestaan uit een pitchdeck om te gebruiken als je wordt uitgenodigd voor de interviews in Brussel (dit maakt deel uit van de evaluatie).

Is de EIC Accelerator voor mijn bedrijf interessant?

 • Internationaal georiënteerd klein- tot middelgroot MKB bedrijf met een winstoogmerk; inclusief kleine ondernemingen en startups;
 • Je hebt een radicaal nieuw idee voor een product, proces of dienst;
 • Dit idee heeft een groot risico, maar een groot potentieel;
 • Je kunt jouw idee ondersteunen door een businessplan voor het uitrollen van vermarktbare innovatieoplossingen en met ambities om op te schalen;
 • Je activiteiten (testen, prototyping,  validatie, demonstratie en testen in reële omstandigheden en marktreplicatie) duren 12-24 maanden maximaal (specifieke uitzonderingen daargelaten);
 • Jouw idee valt binnen de volgende uitdagingen: Strategic Health and Digital Technologies en/of the Green Deal innovations for the economic recovery.

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling? Wij helpen je graag.

Waarom Innovencio betrekken bij jouw EIC Accelerator-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Kennis van regelgeving en de laatste ontwikkelingen. EIC Accelerator is een ontzettend complexe subsidieregeling. Innovencio heeft ervaring met dit instrument en kan zo snel de stap maken naar een complete, correcte en competitieve subsidieaanvraag en je op de hoogte stellen wanneer er nieuwe mogelijkheden in de regeling worden opgenomen.
 • Kennis vertalen naar een goed verhaal. De EIC Accelerator is een ontzettend populaire regeling. Voor een succesvolle aanvraag is het dan ook van belang dat jouw baanbrekende technologie goed op papier gezet wordt. Bij Innovencio werken academisch opgeleide mensen die op niveau mee kunnen denken over het onderwerp en dit ook kunnen vertalen naar een fantastische aanvraag.

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een EIC Accelerator subsidie? Neem contact op met onze expert Henk van Rossum.

Meer weten?