De subsidieregeling Just Transition Fund (JTF) komt uit een nieuw Europees fonds voor een rechtvaardige energietransitie.

Onder het motto ‘no one is left behind’ richt dit fonds zich op gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. In Nederland zijn dat de noordelijke provincies, IJmond en Groot Rijnmond, West Noord-Brabant (Moerdijk), Zeeland en Limburg.

Het JTF richt zich daarbij specifiek op het ondersteunen van de regio’s met de grootste sociaaleconomische uitdagingen, als gevolg van de klimaat- en energietransitie, door het stimuleren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten, technologie en infrastructuren en omscholing en bijscholing. Om richting te geven aan deze brede thema’s zullen er meerdere parallelle openstellingen volgen.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Expert JTF

Interesse in de JTF? Neem contact met mij op!

Waarom JTF?

Een aanvraag indienen binnen het JTF is om de volgende redenen aantrekkelijk:

 • Met een budget van ruim 600 miljoen euro (over de periode 2021-2027) is deze regeling één van de grootste subsidie instrumenten die binnen Nederland beschikbaar is. Met een goed project zijn de kansen op succes dan ook hoog.
 • De subsidiepercentages zullen naar verwachting tussen de 40-60% liggen, waardoor de impact voor zowel het fonds als de aanvrager hoog is.
 • Naast technische projecten biedt deze regeling bij uitstek ook ruimte voor bredere vraagstukken die komen kijken bij de energietransitie, zoals (om)scholing van personeel en het creëren van een dragende infrastructuur. Dit is één van de weinige regelingen waarin deze aspecten zo expliciet in opgenomen zijn.

Welke thema’s zijn er?

Per regio gaat het globaal onder andere om de volgende thema’s.

Provincie Groningen: Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig. Vanwege het stopzetten van de gaswinning in Groningen en een noordelijke economische structuur die nu sterk afhankelijk is van fossiele grond- en brandstoffen, worden zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland geraakt. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en economische activiteiten. Het Noorden gaat met het JTF investeren in onder meer duurzame producten, processen, onderzoek, innovatie, scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Ze stellen hiervoor 330 miljoen euro beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

IJmond: Bestaat uit de gebieden provincie Noord Holland, gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Voor deze regio komt 58,5 miljoen euro beschikbaar, waarmee zij zich richten op het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Hier vind je meer informatie over de regio IJmond.

Rijnmond: Regio Rijnmond richt zich met deze subsidie vooral op: het vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens, versnellen van de transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie van bestaande industriële ketens en het creëren van een wendbare, weerbare beroepsbevolking. Zij hebben 58,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Zeeuws-Vlaanderen: De regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost mikt met het JTF op het ontwikkelen van een economie die gebaseerd is op waterstof, duurzame elektriciteit en warmte-uitwisseling. Het fonds helpt om vernieuwingen door te voeren en om een duurzame infrastructuur te ontwikkelen. Ook helpt het fonds bij aanpassingen aan veranderende vaardigheden van werkenden. Dit draagt niet alleen bij aan het in stand houden van de economie maar ook om de regionale voorzieningen in stand te houden, zoals bij voorbeeld scholen, winkels en sportclubs. Hier is meer informatie te vinden.

West Noord-Brabant (Moerdijk): Voor programmalijn 1 en 2 wordt een bedrag van 29,5 miljoen euro uitgetrokken evenals voor programmalijn 3. Een indicatie is maximaal 2 miljoen euro per project (staatssteuntoets afhankelijk) en het TRL niveau voor programmalijn 1 en 2 zal rond TRL4-7 liggen. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer kun je JTF aanvragen?

Er zijn binnen het Just Transition Fund een aantal openstellingen. Het betreft openstellingen in de volgende regio’s en sporen:

• West Noord-Brabant (spoor 2: infrastructuur): 13 februari 2023 tot en met 29 september 2023 (first come first serve procedure);
• Zeeuws-Vlaanderen/ Vlissingen-Oost: een gecombineerde openstelling van spoor 1 (innovatie), spoor 2 (infrastructuur) en spoor 3 (arbeidsmarkt) is in voorbereiding voor de periode 16 oktober 2023 tot en met 15 december 2023 (first come first serve procedure);
• Zuid-Limburg: Openstelling van spoor 1 (innovatie) is in voorbereiding voor de periode 11 september tot en met 16 oktober (Tender). Een gecombineerde openstelling van spoor 1 (innovatie), spoor 2 (infrastructuur) en spoor 3 (arbeidsmarkt) is in voorbereiding voor de periode 15 december 2023 tot en met 31 januari 2024 (first come first serve procedure).

Voor al deze regio’s geldt dat een subsidie aanvragen voor spoor 3 (arbeidsmarkt) mogelijk is tot en met 29 september 2023. Hierbij geldt het ‘first come first serve’ principe.

Wat zijn de criteria?

De belangrijkste criteria zijn dat projecten ten goede moeten komen aan transitievraagstukken in één van de zes aangewezen gebieden (Overig Groningen, Oost Groningen, Delfzijl en Omgeving, IJmond, Groot-Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg). Daarnaast moeten projecten gericht zijn op deelname van het MKB. Verdere criteria worden bekend gemaakt bij de publicatie van de regeling.

Wat betekent deze regeling financieel?

Per regio kunnen de exacte details verschillen. Projecten zullen waarschijnlijk een omvang hebben van 100.000 tot 5 miljoen euro en subsidiepercentages kennen van 40-60%.

 

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant
  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de JTF-regeling.
 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth Kraaijveld.

Persoonlijk adviesgesprek?