De subsidieregeling Just Transition Fund (JTF) komt uit een nieuw Europees fonds voor een rechtvaardige energietransitie.

Onder het motto “no one is left behind” richt dit fonds zich op gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie.  In Nederland zijn dat de noordelijke provincies, IJmond en Groot Rijnmond, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Het JTF richt zich daarbij specifiek op het ondersteunen van de regio’s met de grootste sociaaleconomische uitdagingen, als gevolg van de klimaat- en energietransitie, door het stimuleren van onderzoeks- en innovatieactiviteiten, technologie en infrastructuren en omscholing en bijscholing. Om richting te geven aan deze brede thema’s zullen er meerdere parallelle openstellingen volgen. De verwachting is dat het fonds in de loop van 2022 opengesteld wordt voor aanvragen, maar goede ideeën mogen reeds aangedragen worden.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Expert JTF

Interesse in de JTF? Neem contact met mij op!

Waarom JTF?

Een aanvraag indienen binnen het JTF is om de volgende redenen aantrekkelijk:

 • Met een budget van ruim €600 miljoen euro (over de periode 2021-2027) is deze regeling één van de grootste subsidie instrumenten die binnen Nederland beschikbaar is. Met een goed project zijn de kansen op succes dan ook hoog.
 • De subsidiepercentages zullen naar verwachting tussen de 40-60% liggen, waardoor de impact voor zowel het fonds als de aanvrager hoog is.
 • Naast technische projecten biedt deze regeling bij uitstek ook ruimte voor bredere vraagstukken die komen kijken bij de energietransitie, zoals (om)scholing van personeel en het creëren van een dragende infrastructuur. Dit is één van de weinige regelingen waarin deze aspecten zo expliciet in opgenomen zijn.

Welke thema’s zijn er?

De exacte thema-uitwerking moet nog volgen. Wel is er per regio al het één en ander bekend gemaakt.

Noord: Het Rijk heeft als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die meer sociaal gericht zijn (arbeidsmarkt en onderwijs) en initiatieven die investeren in een groene economie. Ook geeft men in Brussel aan dat het fonds, vooral ten aanzien van de economische pijler, bedoeld is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).
Klik hier voor meer informatie.

Oost: Niet van toepassing.

Zuid: Nog niet bekend.

West: Richten zich op drie programmalijnen: (1) Het versnellen van de transitie door decarbonisatie van bestaande industriële ketens, (2) Vernieuwen van de economie door het stimuleren van nieuwe, duurzame en/of circulaire industriele ketens en (3) Veerkrachtige arbeidsmarkt door ervoor te zorgen dat er voldoende juist opgeleid personeel beschikbaar is.

Voor programmalijn 1 en 2 wordt een bedrag van 29,5 miljoen uitgetrokken evenals voor programmalijn 3.
Een indicatie is maximaal 2 miljoen per project (staatssteuntoets afhankelijk) en het TRL niveau voor programmalijn 1 en 2 zal rond TRL4-7 liggen.
Klik hier voor meer informatie.

Wanneer kun je JTF aanvragen?

De verwachting is dat de EU het fonds bij goedkeuring in de loop 2022 openstelt.

Wat zijn de criteria?

De belangrijkste criteria zijn dat projecten ten goede moeten komen aan transitievraagstukken in één van de zes aangewezen gebieden (Overig Groningen, Oost Groningen, Delftzijl en Omgeving, IJmond, Groot-Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg). Daarnaast moeten projecten gericht zijn op deelname van het MKB. Verdere criteria worden bekend gemaakt bij de publicatie van de regeling.

Wat betekent deze regeling financieel?

Exacte details zijn nog niet bekend en kunnen ook per regio verschillen. Projecten zullen waarschijnlijk een omvang hebben van €100k-€5 miljoen en subsidiepercentages kennen van 40-60%.

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant
  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de JTF-regeling.
 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep van der Weijden.

Persoonlijk adviesgesprek?