Kansen voor West/REACT-EU

Europa is in beweging en stelt komend jaar extra middelen beschikbaar (REACT-EU). Dit wordt uitgevoerd binnen het bestaande Operationeel Programma (2014-2020) en betekent concreet dat er op korte termijn een aanzienlijk budget beschikbaar komt voor ondernemers in West Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland).

Voor wie is Kansen voor West 2?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemers uit Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland om de ontwikkeling van de regionale economie te bevorderen. Het budget wordt vastgesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Per periode worden specifieke calls opengesteld. Een aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • De subsidie wordt (achteraf) cash uitbetaald;
 • Het belang van regionale ontwikkeling staat voorop;
 • Risicovolle ontwikkelingsprojecten worden gestimuleerd.

Wanneer Kansen voor West 2 aanvragen?

De openstelling van REACT-EU via Kansen voor West 2 zal op 15 februari 2021 zijn.

Wat zijn de criteria?

1. Innovatie bij het MKB:

 • Het ontwikkelen en stimuleren van vermarktbare producten en diensten
 • De beschikbaarheid van kapitaal voor innovaties bij startende en doorgroeiende MKB-ondernemingen te bevorderen.
 • De weg naar dit kapitaal te verbeteren.

2. Koolstofarme economie:

 • Het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik in het gebied van Kansen voor West II verkleinen.
 • Het energieverbruik in de gebouwde omgeving verkleinen.

3. Bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunen van arbeidsmobiliteit en arbeidspotentieel

4. Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede met verbeteren van vestigingsklimaat

 • Mismatch op arbeidsmarkt verkleinen
 • Het aantal kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke werk/bedrijfslocaties vergroten
 • Opzetten van een stedelijke lokale ontwikkelingsstrategie

Wat betekent Kansen voor West 2 financieel?

De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt circa € 90 miljoen in 2021-2022.

Waarom Innovencio betrekken bij uw Kansen voor West 2 aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Aanvullende subsidie bij WBSO
  Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor Kansen voor West II. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor kansen voor West II eveneens kansrijk is. Kansen voor West II kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
 • Actieve benadering van de klant
  De aanvraagtermijn voor Kansen voor West is soms relatief kort. Na een call kan de deadline al een maand later zijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria.
 • Veel ervaring met OP-aanvragen
  Wij zijn ervaren met het schrijven van subsidieaanvragen bij de afgelopen openstellingen van het Operationeel Programma in Nederland. anwege het tenderkarakter en de grote concurrentie waardoor meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden toegekend, is focus op kwaliteit van groot belang. Onze aanvragen zijn hierin succesvol gebleken; we hebben een hoog slagingspercentage van de aanvragen die we indienen.