Het LIFE-programma (L’Instrument Financier pour l’Environnement) is een Europese regeling om innovatie op het gebied van milieu en klimaat te stimuleren.

Dit programma ondersteunt projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. LIFE-programma is flexibeler dan vele andere subsidieprogramma’s, omdat het zowel mogelijk is om de subsidie alleen aan te vragen als om samen te werken met partners uit Nederland of het buitenland.

In 2021 startte een nieuw meerjarenprogramma, dat loopt tot en met 2027. De openstelling dit jaar duurt tot 16 november 2023.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

LIFE-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

Projectcategorieën

Het LIFE-programma bestaat uit twee subonderdelen, te weten het thema milieu en het thema klimaat. Binnen deze thema’s gelden de volgende subthema’s:

Op het gebied van milieu-innovatie:

 • natuur en biodiversiteit;
 • circulaire economie en kwaliteit van leven.

Op het gebied van klimaatinnovatie:

 • klimaatadaptatie en -mitigatie
 • schone energietransitie.

Het programma richt zich op innovatieve projecten met een flinke positieve milieu-impact (minimaal op Europees niveau}. Een project moet ook op andere locaties in Europa te gebruiken zijn.

Wat zijn de criteria?

Voor het schrijven van een succesvolle LIFE-aanvraag moet uw project voldoen aan de volgende punten:

 • Eén of meer deelnemende partijen
 • Deelnemers zijn gelokaliseerd in EU lidstaten
 • De innovatie draagt bij aan het oplossen van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem
 • Het project past binnen de EU doelen en regelgeving

In een traditioneel project richten bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen zich op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem. Dit probleem moet meetbaar zijn, het project moet hiervoor een oplossing bieden en bovendien aansluiten op het beleid van de EU. Subsidieaanvragen voor het LIFE-programma mogen worden ingediend door verschillende typen instellingen:

 • Overheidsinstanties
 • Particuliere commerciële organisaties
 • Particuliere non-commerciële organisaties

Kortom, elke organisatie binnen de EU kan meedoen! Het is enkel van belang dat het project in de EU wordt uitgevoerd.

Wanneer aanvragen?

De huidige call van het LIFE-programma is geopend tot 16 november 2023.

Wat betekent LIFE financieel?

Voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 bedraagt het budget voor LIFE 5,4 miljard euro.

Waarom Innovencio betrekken bij je LIFE-aanvraag?

De LIFE-subsidie vereist 100% commitment. De concurrentie is groot, waardoor de slagingskans sterk samenhangt met de kwaliteit van de aanvraag. In het verleden is gebleken dat enkel projectvoorstellen met een bovengemiddelde score worden uitgenodigd voor de tweede fase.Innovencio helpt je graag bij het schrijven van een kansrijke aanvraag. Wij bieden begeleiding op meerdere punten:

 • Selectie van een projectcategorie: Wij weten precies welke projecten wel en niet voldoen aan de criteria, en wat de eventuele opbrengst voor je zal zijn.
 • Verlichting van de lasten voor de klant: De LIFE-regeling is groot en complex, wat de nodige zorgen kan opleveren. Wij houden de regeling nauw in de gaten, waardoor wij veranderingen direct opmerken en je daarover kunnen informeren. Daarnaast vragen wij de benodigde gegevens op tijd bij je op, waardoor je nooit een deadline zult missen.
 • Kwalitatief sterke aanvragen met hoge slagingskans: Wij stellen hoge kwaliteitseisen en hebben de criteria van de regeling duidelijk voor ogen, waardoor de aanvragen van onze klanten een bovengemiddelde kans op succes hebben.

Wil jij een serieuze poging wagen voor het verkrijgen van LIFE-subsidie? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?