Het Metropool Regio Eindhoven (MRE) stimuleert de samenwerking tussen 21 regiogemeenten rondom Eindhoven, onder andere via het Stimuleringsfonds.

Subsidie wordt jaarlijks via twee tenders (1 april/1 oktober) verdeeld.

Een MRE-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

  • Het kan het gat opvullen tussen de opstartfase en het draaien van omzet;
  • Samenwerking binnen de regio wordt gestimuleerd;
  • Zowel ondernemers, kennisinstellingen als gemeenten kunnen de subsidie aanvragen.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

MRE-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van het Stimuleringsfonds MRE? Ik help je graag.

Wat is het Stimuleringsfonds?

Met het Stimuleringsfonds kunnen ondernemers, kennisinstellingen en gemeenten subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. Zo kunnen producten, processen of diensten met een sterke businesscase worden ontwikkeld en op de markt gebracht.

Wanneer Stimuleringsfonds aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd indien twee partners uit de regio samenwerken aan een innovatief project. Het project moet vernieuwend zijn en de economie in de regio versterken.

Wat zijn de criteria?

Voor het Stimuleringsfonds gelden de volgende criteria:

  • Minimaal twee partijen uit de regio Eindhoven moeten samen risicodragend participeren in een project, wat inhoudt dat de partijen bij het mislukken van het project hun inbreng niet vergoed krijgen.
  • Het eindresultaat van het project dient een op zichzelf staande, nieuwe ontwikkeling te zijn.
  • Het project moet binnen 3 jaar afgerond zijn.

Wat betekent het Stimuleringsfonds financieel?

Voor uitvoeringsgerichte projecten bedraagt de subsidie maximaal 15% van de subsidiabele kosten. Voor projecten gericht op studies, verkenningen, voorbereiding en pilots is de subsidie maximaal 50%.Het absolute maximum van de bijdrage voor studies, verkenningen, voorbereiding en pilots bedraagt 50.000 euro. Hierbij is het een voorwaarde dat meer dan de helft van de kosten naar eigen uren gaat. Voor uitvoeringsgerichte projecten is er geen absoluut maximum vastgesteld.

Waarom Innovencio betrekken bij je Stimuleringsfonds-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Actieve benadering van de klant Wij kennen onze klanten en houden in de gaten wanneer projecten voor een bepaalde subsidie in aanmerking zouden kunnen komen. Doordat we nauw contact onderhouden en inzicht hebben in hun situatie, kunnen we hen actief benaderen over een aanvraag bij het Stimuleringsfonds van SRE.
  • Externe ogen zien meer In een organisatie gebeurt vaak meer dan één afdeling kan overzien. Zo ook bij innovaties. Innovatie gebeurt niet altijd alleen op de R&D-afdeling, maar bijvoorbeeld ook op de productieafdeling. Door een organisatie goed te kennen, diep te zoeken en lijntjes te leggen, blijkt er soms meer geïnnoveerd te worden dan oorspronkelijk gedacht. Die innovaties lenen zich wellicht ook voor een subsidieaanvraag.

Meer weten?