Wat is de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen?

Aardgasvrije woningen dragen bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Het zou daarom goed zijn als zoveel mogelijk huurwoningen versneld van het aardgas af gaan en worden aangesloten op warmtenetten. Wanneer je woning is aangesloten op een warmtenet, stoot je minder CO2 uit als je bijvoorbeeld de verwarming aanzet.

Met de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) kunnen verhuurders een bijdrage krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. Ook verhuurders die een bestaand warmtenet zodanig aanpassen dat er geen gas meer gebruikt wordt, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

SAH-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere regeling? Ik help je graag.

Wanneer kun je de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen aanvragen?

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen is op 1 mei 2020 geopend. Het is tot en met 31 december 2023 mogelijk een aanvraag in te dienen.

Wat zijn de criteria?

Verhuurders komen in aanmerking voor een bijdrage uit de SAH als zij voldoen aan de volgende criteria:

  • De huurwoning is na de aanpassingen helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet. Koken op gas wordt vervangen door elektrisch koken.
  • Alle bestaande huurwoningen komen in aanmerking (onder en boven de huurliberalisatiegrens). Woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een bouwvergunning is aangevraagd zijn uitgezonderd. Deze moeten namelijk al aardgasvrij worden gebouwd.
  • De huurwoning moet de afgelopen 24 maanden minimaal 3 maanden achter elkaar zijn verhuurd.
  • Bij aanvragen van meer dan € 25.000 mag de aanpassing niet al zijn begonnen en is een AVVG-verklaring nodig.
  • Bij aanvragen van minder dan € 25.000 mag de aanpassing niet vóór 17 september 2019 zijn begonnen. In dit geval moet je een verklaring van een de-minimisverordening kunnen geven.

Onder ‘verhuurder’ vallen in dit geval woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders.

Wat betekent de SAH-regeling financieel voor jou?

Er is een totaalbudget van € 194,3 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen is gereserveerd voor projecten kleiner dan € 25.000 (tenzij deze al op een warmtenet zijn aangesloten). Aanvragen kan in principe tot 31 december 2023, zolang er nog budget is.Per huurwoning kan je maximaal € 5.000 subsidie ontvangen. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

 • De SAH vergoedt 40% van de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). U kunt maximaal  € 1.200 per woning voor de inpandige woningkosten ontvangen. Dit is ook het maximale bedrag dat de SAH vergoedt voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.
 • De SAH vergoedt 30% van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet. U kunt maximaal € 3.800 per woning voor de aansluitkosten ontvangen.

Waarom Innovencio betrekken bij je SAH-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de SAH-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de SAH-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?