Je onderneming verduurzamen… een leuke stip op de horizon. Maar voor maatschappelijke instellingen met oude(re) panden is verduurzamen een hele opgave. De overheid komt hen tegemoet met een nieuwe subsidieregeling: de DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed).

Bart van Bussel

Bart van Bussel

Expert duurzame subsidies

Neem contact met me op voor deze of andere duurzaamheidssubsidies.

Voor wie is deze regeling?

De DUMAVA is bedoeld voor vastgoed dat in eigendom is van een maatschappelijke instelling. Deze instelling moet vallen onder één van de onderstaande sectoren:

 • decentrale overheid;
 • onderwijs (zowel basis- als voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs);
 • zorg (bepaalde SBI-codes);
 • cultuur (ANBI-status verplicht, bepaalde SBI-codes);
 • rijksmonument dat geen woonhuis is;
 • religieuze instellingen;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie.

 

Wat kan ik met de DUMAVA?

De DUMAVA is bedoeld als bijdrage in de kosten van energieadvies, het verkrijgen van een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per maatregel. Je kunt kiezen voor het doorvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, of een integraal verduurzamingsproject van 4 of meer verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.

Wanneer kan ik de DUMAVA aanvragen?

De regeling opent naar verwachting op 3 oktober en sluit 31 december 2023.

Wat zijn de criteria?

RVO is nog bezig met het uitwerken van deze regeling. De volgende criteria zijn nu al bekend:

 • Het betreffende maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
 • Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar; bij een integraal verduurzamingsproject is dat drie jaar.
 • Je hebt voor deze verduurzaming geen andere subsidie beschikt gekregen.
 • Je start niet vóór 3 oktober 2022 met je project.

Wat betekent de DUMAVA financieel?

Er is een totaal budget van 150 miljoen beschikbaar. Wanneer je kiest voor een energielabel of energieadvies, dan is 50% van je kosten subsidiabel. Voor verduurzamingsmaatregelen geldt een maximum van 30% subsidie bij een minimaal subsidiebedrag van € 5.000 (€ 25.000 voor een integraal project) en maximaal € 2,5 miljoen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie DUMAVA?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer subsidie via DUMAVA wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart van Bussel.

Meer weten?