Je onderneming verduurzamen… een leuke stip op de horizon. Maar voor maatschappelijke instellingen is verduurzamen een hele opgave. De overheid komt hen tegemoet met de subsidieregeling DUMAVA (duurzaam maatschappelijk vastgoed).

Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot verminderen met 55% in 2030, in vergelijking met 1990. Om dit te halen, is het belangrijk dat de gebouwen van maatschappelijke organisaties verduurzamen. Het hoofddoel van de regeling is om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om te investeren in het verduurzamen van hun gebouw. Door de regeling jaarlijks open te stellen, is de verwachting dat het maatschappelijk vastgoed sneller verduurzaamt.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

Expert duurzame subsidies

Neem contact met me op voor deze of andere duurzaamheidssubsidies.

In 2023 wijzigde de subsidieregeling DUMAVA. Meer vastgoedeigenaren kunnen nu de subsidie aanvragen en deze sluit beter aan bij hun wensen. Van het budget van 190 miljoen euro wordt 66,5 miljoen euro gereserveerd voor aanvragen onder de 500.000 euro. Daarnaast komt vastgoed dat onder de SBI-codes voor podiumkunsten en kunstzinnige vorming van amateurs valt deze ronde voor het eerst in aanmerking. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend, wordt echter uitgesloten van nieuwe aanvragen. Een andere wijziging is een verlenging van de geldigheid van het energieadvies van 36 naar 48 maanden.

Voor wie is deze regeling?

De DUMAVA is bedoeld voor vastgoed dat in eigendom is van een maatschappelijke instelling. Deze instelling moet vallen onder één van de onderstaande sectoren:

 • decentrale overheid;
 • onderwijs (zowel basis- als voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs);
 • zorg (bepaalde SBI-codes);
 • cultuur (ANBI-status verplicht, bepaalde SBI-codes);
 • rijksmonument dat geen woonhuis is;
 • religieuze instellingen;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie.

 

Wat kan ik met de DUMAVA?

De DUMAVA is bedoeld als bijdrage in de kosten van energieadvies, het verkrijgen van een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per maatregel. Je kunt kiezen voor het doorvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, of een integraal verduurzamingsproject van 4 of meer verduurzamingsmaatregelen uitvoeren.

Wanneer kan ik de DUMAVA aanvragen?

De regeling opent op maandag 3 juni 2024 en sluit op donderdag 31 oktober 2024.

Wat zijn de criteria?

Voldoe je aan de criteria om subsidie te krijgen? De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Vastgoed dat is opgeleverd vanaf 1 januari 2012 krijgt alleen subsidie als je ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor vastgoed dat eerder dan 2012 is opgeleverd, geldt deze voorwaarde niet.
 • Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan. Of je voert een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen) uit.
 • Je voert de verduurzamingsmaatregelen uit op  basis van een energieadvies.
 • Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar; bij een integraal verduurzamingsproject is dat drie jaar.
 • Je hebt voor deze verduurzaming geen andere subsidie beschikt gekregen.
 • Je start niet met je project vòòrdat je subsidie hebt aangevraagd.

Wat betekent de DUMAVA financieel?

In 2024 is een totaal budget van 237,5 miljoen euro beschikbaar.

Wanneer je kiest voor een energielabel of energieadvies, dan is 20% van je totale kosten subsidiabel. Voor verduurzamingsmaatregelen geldt een maximum van 30% subsidie bij een minimaal subsidiebedrag van € 5.000 (€ 25.000 voor een integraal project) en maximaal € 1,5 miljoen.

Sinds 2023 worden kleine organisaties die subsidie aanvragen voor een integraal verduurzamingsproject  gemotiveerd direct te renoveren naar een hoog energieprestatieniveau. Als zij deze ambitie opnemen in hun projectplan, krijgen zij niet 30%, maar maximaal 40% van de projectkosten vergoed.

De DUMAVA-regeling keert naar verwachting  jaarlijks terug. Tot 2030 is het voorgestelde subsidiebudget 1,9 miljard euro.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag van de subsidie DUMAVA?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun duurzame project aansluit bij de criteria voor deze subsidie. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer subsidie via DUMAVA wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?