Dit programma is helaas momenteel gesloten.

De Valorisatie Noord-Nederland regeling voorziet in een tegemoetkoming voor kosten voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

De subsidie is beschikbaar voor mkb’ers in Groningen, Drenthe en Friesland.

Celine Miedema

Privé: Celine Miedema

Valorisatie-Expert

Heb je vragen over het aanvragen van Valorisatie of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat is valorisatie in deze regeling?

Er zijn vaak goede ideeën voor producten en diensten, maar de realisatie is soms nog een te grote stap. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wil deze stap kleiner maken door een subsidie te verstrekken voor mkb bedrijven. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die een prototype ontwikkelen en testen. Zo geeft de subsidie dat extra duwtje in de rug voor bedrijven en eventueel ook kennisinstellingen. Er zijn 2 varianten van de subsidie met de volgende doelstellingen:

  • Valorisatie C: Bedrijven maar ook kennisinstellingen kunnen meer kansrijke innovatieve producten of diensten voor de markt ontwikkelen. Hiermee worden vervolgens extra banen gecreëerd in het noorden van Nederland;
  • Valorisatie D: Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland wordt gerealiseerd. De innovatie dient gericht te zijn op CO2-reductie binnen de maatschappelijke uitdagingen zoals geïdentificeerd in de RIS3.

Wanneer Valorisatie Noord-Nederland aanvragen?

De subsidie is gesloten. Het is binnen de regeling mogelijk om individueel als mkb-ondernemer een project uit te voeren of in samenwerking met andere (mkb-)ondernemingen en/of kennisinstellingen.

Wat zijn de criteria?

De aanvraag wordt beoordeeld door een deskundige commissie op basis van de onderstaande punten, waarna een ranking wordt opgemaakt (tender):

  • De mate van aansluiting bij de eerdergenoemde doelstellingen C en/of D;
  • De mate van innovativiteit;
  • De kwaliteit van de business case, Hierbij gaat het om de mate van het economisch potentieel en de haalbaarheid van het project;
  • De kwaliteit van de aanvraag;
  • De mate van duurzaamheid.

Wat betekent de Valorisatie financieel?

Er wordt subsidie verstrekt ter hoogte van 30% van de totale subsidiabele kosten als de aanvraag aansluit bij doelstelling C, dit wordt 35% van de totale subsidiabele kosten indien het aansluit bij doelstelling D. De subsidie wordt alleen verstrekt indien deze minimaal € 100.000,- per project bedraagt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot additionele provinciale cofinanciering met een maximum van 10%.

Waarom Innovencio betrekken bij uw Valorisatie aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Het Valorisatie programma bestaat uit meerdere regelingen met elk hun eigen criteria en openstelling, mogelijk sluit uw project beter aan bij de vergelijkbare VIA regeling. Onze uitgebreide ervaring met deze regeling maakt het mogelijk om u adequaat te adviseren over de mogelijkheden.
  • Hoge scoringskans: de kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. In de afgelopen jaren hebben wij bovengemiddeld gescoord.

Meer weten?