Vroegefasefinanciering bestaat uit een rentedragende lening, waarmee starters en mkb-ondernemingen een project kunnen opstarten en kunnen onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt.

De lening en de hierop berekende rente moeten worden terugbetaald. 

Een VFF-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Het overbrugt de cruciale fase bij het ontwikkelen van een product, zodat het ontwikkeltraject kan worden gestart;
 • De regeling is beschikbaar voor zowel innovatieve starters als mkb-ondernemers;
 • Het werkt als cofinanciering naast investeerders, zodat deze kunnen worden aangetrokken.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

VFF-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat is VFF?

Vroegefasefinanciering is een rentedragende lening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waarmee de eerste stappen van de productontwikkeling kunnen worden gefinancierd. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De lening is beschikbaar voor wat de ‘vroege fase’ wordt genoemd bij starters en de ‘vernieuwingsfase’ bij mkb-ondernemingen.

Wat zijn de criteria?

Voor een VFF project gelden de volgende criteria:

 • Er moet een toekomstige investeerder zijn die het vervolg van het project gaat financieren, inclusief een intentieverklaring. Dit moet ten minste hetzelfde bedrag beslaan als de hoogte van de lening;
 • Er moet een vernieuwingsplan of vroegefaseplan worden opgesteld, gericht op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt;
 • Er moet een businessplan worden opgesteld waaruit blijkt dat het bedrijf substantieel zal gaan groeien;
 • Verder mag nog geen subsidie zijn ontvangen voor het project, noch mag het project gestart zijn vóór de VFF aanvraag;
 • Het vernieuwings- of vroegefasetraject duurt maximaal 2 jaar.

Wanneer VFF aanvragen?

De financiering is gericht op drie groepen: mkb-ondernemers, innovatieve starters en academische innovatieve starters. Er kan een lening worden aangevraagd om de stap te zetten van een idee naar de productontwikkeling, waarbij onder andere commerciële concepten kunnen worden gecreëerd en geverifieerd, geschikte markten kunnen worden geïdentificeerd en de juiste licenties kunnen worden ontwikkeld (IP’s). Zo gaat het project van een idee naar een concreet plan.

Wat betekent VFF financieel?

De vroegefasefinanciering betreft een rentedragende geldlening. De rente bedraagt 4,74%, deze is variabel en wordt door de Europese Commissie bepaald. Er wordt onderscheid gemaakt tussen innovatieve starters en mkb-ondernemers. Afhankelijk van wie de lening aanvraagt, kan er een maximum bedrag worden ontvangen.

 • Voor klein mkb bedraagt de lening maximaal 45% van de totale kosten van het project, voor middelgroot mkb betreft dit 35%. In totaal mogen de kosten maximaal €350.000 beslaan, het deel dat niet wordt gedekt door de lening moet met eigen financiering worden bekostigd.
 • Voor een innovatieve starter kan 100% van de kosten met de lening worden gedekt, de kosten mogen minimaal €50.000 en maximaal €350.000 beslaan.

Waarom Innovencio betrekken bij je VFF-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Kennis van eventuele vervolgtrajecten Naast de Vroegefasefinanciering zijn er nog veel meer subsidies voor mkb en startups, zoals de MIT, de WBSO, OP-Oost en OPZuid. Wij hebben veel kennis van deze subsidies en kunnen goed inschatten welke voor jouw project aangevraagd zouden kunnen worden.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de financiering. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je aanvraag een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten?