De WBSO subsidie is het grootste stimuleringsinstrument van Nederland op het gebied van innovatie. Voor 2021 is het budget € 1.438 miljoen.

Alle bedrijven in elke sector mogen voor hun R&D-kosten deze subsidie aanvragen, van start-up tot multinational.

Een WBSO-aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Er is een grote pot geld te verdelen die in het algemeen toereikend is voor alle WBSO -aanvragen;
 • Een idee is technisch innovatief wanneer het een innovatieve verbetering is van een product, productieproces of software in uw bedrijf;
 • Er geldt geen competitie bij deze subsidie: als de aanvraag aan de eisen voldoet, wordt de subsidie toegekend.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

WBSO Expert

Heb je vragen over het aanvragen van WBSO? Ik help je graag.

wbso-subsidie

WBSO calculator 2021*

* Innovencio is niet verantwoordelijk voor eventuele rekenfouten.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en wil innovatie stimuleren. De regeling is er voor een technisch nieuw product, een fysiek productieproces of programmatuur welke binnen jouw bedrijf wordt ontwikkeld.Bedrijven kunnen voor drie typen R&D-kosten WBSO aanvragen:

 • Loonkosten
 • Andere kosten (bijvoorbeeld materiaal of prototypes)
 • Uitgaven (investeringen zoals test- of onderzoeksapparatuur)

Wanneer aanvragen?

Wat zijn de criteria?

De innovatie moet binnen een van deze categorieën passen:

 • Ontwikkelingsproject (nieuw product, procesonderdeel of software)
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek
Wat vinden onze klanten?
Bekijk Antiroll in ons portfolio!
Wat vinden onze klanten?
Bekijk Avular in ons portfolio!

WBSO-portaal

Maak jij al gebruik van ons WBSO-portaal? Klik hier om in te loggen.

Wat betekent WBSO financieel?

Je hebt direct fiscaal voordeel als de WBSO subsidie wordt toegekend: de subsidie wordt verrekend met de loonaangifte. Dit betekent dat bedrijven minder loonheffing afstaan. In onderstaande tabel staat de vermindering van de af te dragen loonbelasting over de eerste schijf en de resterende loonsom daarna. Zelfstandigen (met minimaal 500 R&D-uren per jaar) kregen in 2020 een vaste aftrek van 12.980 euro.

2021
Tarief eerste schijf 40%
Tarief eerste schijf starters 50%
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf 16%

Vlog: WBSO-subsidie aanvragen, is dat makkelijk?

WBSO is al jarenlang dé regeling waarmee de Nederlandse overheid bedrijven stimuleert. Grote bedrijven, maar ook het midden- en kleinbedrijf. Is die WBSO-subsidie nou makkelijk om aan te vragen? Innovencio sprak hierover met Ingrid Troquet, CFO van GDO, een bedrijf dat jarenlang zelf de subsidieaanvraag verzorgde.

Waarom Innovencio betrekken bij uw WBSO-aanvraag?

Een WBSO-aanvraag succesvol indienen lijkt niet heel ingewikkeld, maar het optimale uit de WBSO halen is dat zeker wel. Innovencio voegt op een aantal relevante punten waarde toe:

 • Strategische inrichting WBSO In de WBSO-aanvraag dien je vooraf aan te geven wat de innovatie behelst. Op basis daarvan wordt de WBSO toegezegd. Maar, als dat plan wijzigt, bijvoorbeeld doordat het bedrijf of de werkwijze wijzigt, kan de aanvraag daarop niet meer aangepast worden. Ben je met meerdere ontwikkelingen bezig, dan is het daarom verstandig om meerdere WBSO-projecten in te dienen. Zo dekken de aanvragen je innovaties het best en haal je het meest uit de WBSO.
 • Externe ogen zien meer In een organisatie gebeurt vaak meer dan één afdeling kan overzien. Zo ook bij innovaties. Innovatie gebeurt niet altijd alleen op de R&D-afdeling, maar bijvoorbeeld ook op de productieafdeling. Door een organisatie goed te kennen, diep te zoeken en lijntjes te leggen, blijkt er soms meer geïnnoveerd te worden dan oorspronkelijk gedacht. Die innovaties lenen zich wellicht ook voor een subsidieaanvraag.
 • Deadline bewaken voor aanleveren documenten Als de WBSO is toegekend, gelden strakke deadlines voor de belastingaangifte en de aanlevering van andere documenten, zoals urenmelding, doorgeven van bsn-nummers en beantwoording van vragenbrieven. Wij bewaken dit hele proces door een jaarplanning te maken en tijdig de benodigde gegevens bij je op te vragen. Je mist zo geen deadline en de documenten worden op de juiste wijze ingediend.
 • Aanvraag aanvullende subsidies Wij zien WBSO als een startpunt: vaak kan er naast deze basissubsidie voor jouw innovatie ook een beroep gedaan worden op een andere, aanvullende subsidie. Die subsidies zijn soms minder bekend, mogelijk minder laagdrempelig en kunnen om een andere belichting van de innovatie vragen. Maar een goedgeschreven aanvraag kan ook bij die toelages voor een financiële bijdrage aan je innovatie zorgen. Hiermee sla je twee vliegen in een klap. De subsidies die wij vaak aanvullend op de WBSO aanvragen, zijn onder andere MIT en OPZuid.

Meer weten?