27 juli 2021

De MIT R&D: Waarom is samenwerking interessant voor mijn bedrijf?

De titel van de regeling zegt het al: bij de MIT R&D Samenwerking draait het om ‘samenwerken’. En dat samenwerken is voordelig voor zowel de innovatieve startup als een gevestigde mkb-onderneming. Vraag jij je af welk voordeel er in jouw situatie te behalen is? Lees dan vooral verder. In deze blog licht ik specifiek de samenwerking tussen deze twee type bedrijven onderling toe. Dit doe ik vanuit beide perspectieven én in aansluiting op de regelgeving van een MIT R&D-samenwerkingsproject. Smaakt het idee van samenwerken naar meer? Neem dan contact op met Innovencio voor een persoonlijk adviesgesprek.

 

De innovatieve startup die samenwerkt met een groter en gevestigde mkb-onderneming

Een startend mkb is vaak specialistisch, geïnspireerd en ongebonden. Je hebt nieuw idee dat zomaar weleens de markt zou kunnen veroveren. Ben jij zo’n startende mkb’er? Dan heb je veelal de vrijheid om te vernieuwen en te ontwikkelen binnen je eigen expertise. Deze expertise is echter in de praktijk vaak vrij specifiek en niche. Je hebt aanvullende kennis nodig om tot een relevant eindproduct te komen. Bij de ontwikkeling van een geavanceerde sensor zal er bijvoorbeeld wellicht ook geïnnoveerd moeten worden in het ontwerp van het eindproduct (bijvoorbeeld een vernieuwende behuizing) om uiteindelijk tot een product te komen dat relevant is voor de eindgebruikers. Een dergelijke samenwerking wordt als extra gunstig gezien binnen de regeling als de betrokken gevestigde mkb’er de innovatieve startup een toegang tot de markt kan verschaffen.

 

De gevestigde mkb-onderneming die innovatieve technologie/expertise kan benutten

Het gevestigd mkb kan ook een significant voordeel behalen uit een MIT R&D-Samenwerking. Het voordeel van dit type mkb is dat de bestaande markt en producten vaak al goed gedefinieerd zijn. Afzet, prijs en kwaliteit zijn doorgaans bepalend. Sluit deze beschrijving aan bij jouw bedrijf?  Dan zul je, om niet te afhankelijk te worden van kostenreductie en incrementele product/proces vernieuwingen, verder moeten gaan kijken. Je kunt dan bijvoorbeeld met hulp van meer flexibele, startende mkb’s kijken naar wat meer radicalere vormen van innovatie om je bedrijf toekomstbestendiger te maken.

De MIT R&D-Samenwerking biedt hierbij een laagdrempelige manier om binnen een afgebakend project vernieuwing binnen het portfolio aan te brengen. Dit is juist goed mogelijk met specialistische en ongebonden startups die buiten de gebaande paden om kunnen en durven te treden. Dergelijke projecten kunnen leiden tot een nieuwe toevoeging voor de huidige markt of zelfs leiden tot nieuwe markten voor de gevestigde onderneming. Kijkend naar het eerdere voorbeeld zou bijvoorbeeld een geheel vernieuwende industriële applicatie ontworpen kunnen worden met behulp van de ontwikkelde sensor.

 

Is de MIT R&D-Samenwerking wat voor mij?

Ben jij als ondernemer benieuwd naar de mogelijkheden binnen de MIT R&D-Samenwerking subsidieregeling voor jouw onderneming? Check dan ook de blo g “TOT 350.000 SUBSIDIE VOOR HET MKB MET HET MIT R&D-SAMENWERKINGSPROJECT” en/of neem contact met ons op voor een persoonlijk en laagdrempelig adviesgesprek.