MIT is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren waarbij verschillende technologiegebieden samenwerken.

Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn is een focus op kwaliteit van groot belang. De subsidie kent twee varianten, naast de MIT R&D Samenwerking is er voor individuele ondernemers ook het MIT haalbaarheidsproject.Een MIT R&D subsidieaanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

  • Innovatie wordt naar een hoger niveau getild als mkb-ondernemers samenwerken met een MIT R&D samenwerkingsproject;
  • Gedegen onderzoek, eventueel aangevuld met experimentele ontwikkeling, kan voor mkb’ers een (te) grote investering zijn. Juist deze kosten worden met beide MIT varianten gestimuleerd;
  • De subsidie wordt cash uitbetaald, wat het duwtje kan zijn om een innovatie ook echt te realiseren.
Thomas van Uden

Thomas van Uden

MIT Expert

Heb je vragen over het aanvragen van MIT R&D Samenwerking? Ik help je graag.

mit r&d
Bekijk 2M Engineering in ons portfolio!

Wat geldt voor alle MIT-varianten?

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Topsectoren. Innovatie wordt gestimuleerd dankzij de gerichte focus op verdieping voorafgaand aan daadwerkelijke innovatie: in kaart brengen of de innovatie bijvoorbeeld haalbaar is of wat de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe producten zijn. Elk jaar wordt het budget voor MIT vastgesteld: voor de landelijke en voor de regionale aanvragen. De aanvraagtermijn verschilt per jaar: soms geldt een strikte deadline, soms geldt ‘first come first serve’. Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn, ligt de focus sterk op kwaliteit.

Het MIT R&D samenwerkingsproject

De MIT R&D samenwerking is gericht op samenwerkende mkb-ondernemers die producten, productieprocessen of diensten vernieuwen of ontwikkelen in een van de topsectoren. Een samenwerking bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, zoals het ontwikkelen van een prototype.

De aanvragen voor de MIT R&D zijn gesloten. We zijn momenteel in afwachting van meer informatie over een volgende aanvraag ronde.

Wat zijn de criteria?
Er is zowel landelijk als regionaal budget beschikbaar. Daarbij worden de aanvragen op basis van een tendermethodiek beoordeeld: alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Het project wordt beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. Aanvragen krijgen meer punten als:

  • Er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces of dienst wordt verwacht;
  • Er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, in de desbetreffende topsectoren of de Nederlandse economie;
  • De kwaliteit van de samenwerking hoger is, wat blijkt uit de complementariteit van de deelnemers, hun capaciteiten en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  • Er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties of van niet-conventionele combinaties van sectoren.

Wat betekent MIT R&D samenwerkingsproject financieel?
Het toegekende bedrag van het MIT wordt daadwerkelijk op de bankrekening gestort. De hoogte van de MIT R&D subsidie hangt af van de aanvraag, 35% van het totale projectbedrag wordt via MIT gesubsidieerd. De subsidie mag tussen de 50.000 tot 200.000 euro beslaan. Bij samenwerkende ondernemers kan elke deelnemer minimaal 25.000 en maximaal 100.000 euro per project aanvragen. Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. De looptijd van een samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Waarom Innovencio betrekken bij uw MIT aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor MIT. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag voor MIT eveneens kanshebbend is. MIT kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een MIT aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van MIT.
  • Hoge scoringskans MIT aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. De afgelopen jaren is een groot deel van de aanvragen die we indienden voor MIT gehonoreerd’. Vanwege onze hoge scoringskans ligt een kwart van de MIT aanvragen voor regio zuid bij ons bureau.

Meer weten?