01 februari 2022

De MIT Haalbaarheid 2022, iets voor jou?

Stel, je hebt een innovatief idee op de plank liggen, waar je in de toekomst in wilt investeren. Maar is het ook technisch en economisch haalbaar? Om dat te ontdekken, zal je eerst onderzoek moeten doen. En dat betekent meteen investeren, terwijl je nog niet weet of jouw idee uiteindelijk gaat slagen.

Om deze drempel voor mkb’ers te verlagen en innovatie te stimuleren, heeft de overheid de MIT-Haalbaarheidsstudie in het leven geroepen. Deze jaarlijks terugkerende subsidieronde biedt mkb’ers de mogelijkheid om hun literatuur- of vergelijkende studie met financiële steun van de overheid uit te voeren. Per aanvraag kun je tot € 20.000 subsidie krijgen, wat maximaal 40% van de subsidiabele kosten is.

 

MIT Haalbaarheid 2022

Ook in 2022 opent de MIT Haalbaarheid weer. Deze week werd bekend dat de regeling op 12 april van start gaat. Wil jij de technische en/of economische haalbaarheid van een innovatief project onderzoeken? Neem dan nu al contact met ons op. De MIT Haalbaarheid is een populaire regeling die vaak op de eerste dag van de openstelling al haar subsidieplafond bereikt. Dat betekent dat je je aanvraag op 12 april meteen moet indienen.

 

Haalbaar, en dan?

Natuurlijk blijft het niet bij het haalbaarheidsonderzoek. Wanneer blijkt dat jouw innovatie daadwerkelijk kansrijk is, wil je ook verder. Aansluitend op de MIT Haalbaarheid is er dan ook de MIT R&D Samenwerking. Deze tender richt zich op een samenwerking tussen tenminste twee mkb’ers die een innovatief plan samen verder ontwikkelen. De MIT R&D Samenwerking opent naar verwachting in juni 2022. Samen met de MIT Haalbaarheid biedt deze regeling mooie kansen voor mkb’ers die willen innoveren.

 

Interesse in een MIT-subsidie?

Heb jij interesse in een MIT Haalbaarheid en eventueel een MIT R&D Samenwerking? Neem contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek. Samen met jou kijken wij naar deze en andere mogelijk passende subsidies bij jouw project.