Dit programma is helaas momenteel gesloten.

MIT is een regeling om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren waarbij verschillende technologiegebieden samenwerken.

De MIT subsidie kent meerdere varianten, naast de MIT haalbaarheid is er het MIT-R&D-samenwerkingsproject (waarbij mkb-ondernemers samenwerken).

Het MIT haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kunnen wij de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject. Een MIT-aanvraag indienen is om drie redenen zeer aantrekkelijk:

  • De subsidie wordt cash uitbetaald, wat het duwtje kan zijn om een innovatie ook echt te realiseren;
  • Door eerst de MIT haalbaarheid te onderzoeken van een project, neemt de kans van slagen enorm toe;
  • Een gedegen MIT haalbaarheidsonderzoek, eventueel aangevuld met experimentele ontwikkeling, kan voor mkb’ers een (te) grote investering zijn. Juist deze R&D-kosten worden met beide MIT-varianten gestimuleerd.
Kees Vernooij

Kees Vernooij

MIT Expert

Heb je vragen over het aanvragen van MIT Haalbaarheid? Ik help je graag.

Bekijk Leapfrog in ons portfolio!

Wat geldt voor alle MIT-varianten?

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Topsectoren. Innovatie wordt gestimuleerd dankzij de gerichte focus op verdieping voorafgaand aan daadwerkelijke innovatie: in kaart brengen of de innovatie bijvoorbeeld haalbaar is of wat de ontwikkelmogelijkheden van nieuwe producten zijn. Elk jaar wordt het budget voor MIT vastgesteld: voor de landelijke en voor de regionale aanvragen. De aanvraagtermijn verschilt per jaar: soms geldt een strikte deadline, soms geldt ‘first come first serve’. Vanwege het beperkte budget en de vaak krappe aanvraagtermijn, ligt de focus sterk op kwaliteit.

Het MIT haalbaarheidsproject

Het MIT haalbaarheidsproject is gericht op individuele mkb-ondernemers. Met een haalbaarheidsproject kunnen zij de technische en economische risico’s in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject.

Wat zijn haalbaarheidsprojecten?
Het project bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60 % van de kosten uit een haalbaarheidsstudie en mag voor 40 % uit experimentele ontwikkeling bestaan.

  • Voorbeelden van een haalbaarheidsstudie zijn een literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse.
  • Voorbeelden van een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis rond de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Hoe wordt het MIT haalbaarheidsproject uitgekeerd?
De subsidie bedraagt 40 % (maximaal 20.000 euro in 2023) van de subsidiabele kosten. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. Binnen 4 maanden van de subsidieaanvraag moet gestart worden met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Waarom Innovencio betrekken bij uw MIT-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

  • Aanvullende subsidie bij WBSO Bij elke WBSO aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor een MIT regeling. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een MIT subsidieaanvraag eveneens kansrijk is. De MIT regeling kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.
  • Actieve benadering van de klant Vanwege de wisselende aanvraagtermijnen zoals ‘first come first serve’ is het belangrijk om er op tijd bij te zijn om een MIT aanvraag in te dienen. Dat moet soms op relatief korte termijn. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van MIT.
  • Hoge scoringskans MIT aanvragen De kwaliteit die wij als norm stellen aan de aanvragen, wordt ook als zodanig gewaardeerd. Vanwege onze hoge scoringskans ligt een kwart van de MIT-aanvragen voor regio zuid bij ons bureau.

Meer weten?