Aanvrager

Healthplus.ai is een innovatieve startup uit Amsterdam, opgericht in 2017. Hun corebusiness is het ontwikkelen, valideren en aanbieden van AI-producten om, met voorspellingen uit bestaande medische data, besluitvorming op maat mogelijk te maken. De visie van Healthplus.ai is om de werkwijze van het huidige zorgstelsel te veranderen van reactieve naar proactievere zorg. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren, werkt Healthplus.ai hierin samen met zorgverleners, medische technologiebedrijven, mobiele applicatiebouwers en grotere Tech bedrijven. Het team binnen Healthplus.ai bestaat uit leden die met elkaar gecombineerd, tientallen jaren ervaring hebben binnen het medische veld, AI, IT, business intelligence, infrastructuur en organisatorische skills. Daarnaast heeft Healthplus.ai sterke verbintenissen met verschillende nationale en internationale ziekenhuizen in Europa en de VS.

Project

De druk op de zorg is hoog, iets wat het afgelopen jaar alleen nog maar duidelijker is geworden. Om hier verandering in te brengen is er meer nodig dan enkel meer mensen opleiden: zorgverlening moet efficiënter worden en er moet duurzamer met mensen, middelen en tijd worden omgegaan. Healthplus.ai en haar partners spelen hierop in door innovatieve IT-oplossingen te ontwikkelen.

Zo heeft Healthplus.ai in 2020 een MIT R&D Samenwerking ontvangen voor de ontwikkeling van innovatieve software om oogonderzoek op afstand te kunnen doen. Samen met de zorginstelling Ksyos hebben zij een cloud-based machine-learning model ontwikkeld om een analyse van de retina uit te voeren. Hiermee wordt de zorg laagdrempeliger en dichter naar de patiënt gehaald. Daarnaast maakt dit de zorgverlening efficiënter, waardoor wachtlijsten korter worden en oogartsen ontlast worden.

Ook is Healthplus.ai bezig met de ontwikkeling van PERISCOPE, een artificial intelligence-model dat post-operatieve infecties veel eerder kan voorspellen. Het model werd getest bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), en de eerste resultaten zijn veelbelovend. De grote uitdaging is nu de oplossing te implementeren in ziekenhuizen met inbegrip van alle reguleringseisen die er zijn. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen karakteristieken op het gebied van geografische locatie, patiënten, werknemers, processen en technologie. Het brengt dus de nodige uitdagingen met zich mee om PERISCOPE op een schaalbare, veilige en kostenefficiënte manier in te zetten bij verschillende ziekenhuizen. Om deze uitdagingen aan te kunnen pakken heeft Healthplus.ai in samenwerking met SAS en PW Consulting in 2021 subsidie verkregen vanuit het EFRO budget van Kansen voor West.

Rol van Innovencio

Eén van de initiatiefnemers hierin is Bart Geerts van Healthplus.ai. Hij geeft over de samenwerking met Innovencio aan: “De efficiënte stappen en doelgerichtheid bij het opstellen van de aanvragen, maar ook de sterke inhoudelijke in/aanvulling bij het aanvragen hebben ons in positieve zin verrast.”

De grootste toegevoegde waarde van de samenwerking met Innovencio was voor Bart de expertise van het team, waarin iedereen iets brengt. “Op die manier doet het team niet alleen het overgrote deel van het schrijfwerk, maar ook inhoudelijk voegen ze veel toe. Ze nemen echt werk uit handen en weten meer over de aanvraag dan in de beschrijving staat. Daarnaast brengt Innovencio ook een gezond realisme naar de groep.”

Binnen Innovencio is Celine Miedema bij de projecten van Healthplus.ai betrokken geweest. “Het feit dat we in korte tijd twee succesvolle subsidietrajecten hebben doorlopen bevestigt de mate van innovativiteit van deze organisatie. Door de intensieve en herhaaldelijke samenwerking in meerdere projecten leer je elkaar goed kennen, waardoor voor ons sneller en meer kansen zichtbaar worden en we meer voor Healthplus.ai hebben kunnen betekenen.”

Resultaat

Binnen een jaar tijd heeft Healthplus.ai twee grote subsidies binnengehaald. Door het aanvragen van deze subsidies zijn er veelbelovende samenwerkingen ontstaan en zijn de visie en doelen van de Amsterdamse startup geconcretiseerd en op papier gezet. De financiële boost biedt Healthplus.ai de mogelijkheid om samen met haar partners de digitalisering in de zorg te versnellen en te verbeteren. Daarnaast zorgt deze boost ervoor dat Healthplus.ai als onderneming kan groeien en in staat wordt gesteld om een grote impact te maken in een duurzame en digitale wereld. Innovencio zal ook tijdens de projecten betrokken blijven, en de partners ondersteunen met alles wat met de subsidie te maken heeft. We zullen continue samen op zoek blijven gaan naar nieuwe mogelijkheden van financiering om ook toekomstige doelen te behalen. De samenwerking stopt niet bij de beschikking van de subsidie, het levert enkel nieuwe kansen op.

Healthplus.ai