Zoek jij financiering voor een nieuw product in een Dutch Good Growth Fund (DGGF)-land?

Of wil je een bestaand product introduceren in een DGGF-land? Een DGGF-land is een andere benaming voor ontwikkelingslanden en opkomende markten. Onderstaande informatie heeft betrekking op de Dutch Good Growth Fund voor Start-ups.

Kees Vernooij

Kees Vernooij

DGGF Expert

Heb je vragen over het aanvragen van DGGF? Ik help je graag.

Wat houdt de regeling in?

Dutch Good Growth Fund voor start-ups is een lening die verstrekt wordt aan een Nederlandse onderneming. De belangrijkste kenmerken zijn als volgt:

 • De lening bedraagt maximaal € 1 miljoen voor innovatieve ondernemingen en maximaal € 0,6 miljoen voor niet innovatieve ondernemingen. De regeling kent een minimum van € 100.000.
 • Maximaal 80% van investeringen en kosten kunnen gedekt worden met deze lening.
 • Het resterende deel (20%) dient in de vorm van geld als eigen vermogen worden ingebracht inclusief stevig financieel commitment key management.

Kom jij in aanmerking?

Om in aanmerking te komen dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Uitgewerkt businessplan (incl. onderbouwde financiële prognose)
 • Innovatief product na de fase van proof of principle in een labomgeving
 • Zeer goed marktpotentieel en een ervaren team dat instaat is de onderneming op te bouwen en het product te ontwikkelen en vermarkten.
 • Er is sprake van lokale impact: werkgelegenheid, kennisoverdracht en/of productverbetering
 • De onderneming bestaat korter dan 5 jaar (KvK-inschrijving)
 • Nederlandse onderneming (substance); jaaromzet en balanstotaal < € 10 miljoen; < 50 werknemers.
 • Voldoet aan de RVO-eisen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarom Innovencio betrekken bij je aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Kennis van eventuele vervolgtrajecten Naast deze financieringsmogelijkheid zijn er veel subsidies voor mkb en startups, zoals de MIT, de WBSO, OP-Oost en OPZuid. Wij hebben veel kennis van deze subsidies en kunnen goed inschatten welke voor uw project aangevraagd zouden kunnen worden.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de financiering. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we jouw aanvraag een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Meer weten?