Wat is de Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)?

De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) ondersteunt samenwerkingsprojecten rond de sluiting van industriële grondstof- of materiaalketens van koolstof in de industrie. Hierbij innoveert het project dus de hele keten en neemt het reststromen mee.

Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

TSE Industrie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling? Ik help je graag.

Wanneer kun je Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) aanvragen?

De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) is t/m 14 mei 2024 geopend. Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie.

EKOO

Wat zijn de criteria?

De aanvrager vormt een samenwerkingsverband met andere partijen, waarbij tenminste één partij een onderneming is.
De aanvraag moet passen binnen de volgende thema’s:

 • De technische innovatieve oplossing voor een CO2-vrije industriële energiehuishouding helpt het energieverbruik minder te maken door:
  • hergebruik van energie;
  • vervanging van fossiele energiedragers;
  • de productie van groene waterstof via elektrolyse van water.
 • De innovatie biedt hierbij een oplossing voor economische, ecologische, sociale en institutionele veranderingsvraagstukken. Institutionele veranderingsvraagstukken gaan over de verandering van regels en structuren in bedrijven of netwerken om beter samen te werken.
 • Je ontwikkelt een digitale innovatie en techniek die traceerbaarheid van grondstoffen en monitoring mogelijk maken. Je ontwikkelt innovaties die met producten en diensten de keten- en systeemverandering naar circulaire koolstof en elektrificatie ondersteunen.
 • De innovatie moet uiterlijk in 2034 een eerste markttoepassing hebben. Ook moet de innovatie veel betekenen voor een belangrijke industriële sector in Nederland.

Wat betekent de Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) financieel voor jou?

Het budget voor TSE Industrie is € 3 miljoen euro.

 • De maximale subsidie per project is € 500.000 euro. Het subsidiepercentage is 40% wanneer er een samenwerking is (15% opslag).

Waarom Innovencio betrekken bij je EKOO-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de EKOO-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de EKOO-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?