Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Wat is de TSE Industrie O&O?

De TSE Industrie O&O ondersteunt samenwerkingsprojecten rond:

 • de sluiting van industriële ketens;
 • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.
Lisa van Dongen

Lisa van Dongen

TSE Industrie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling? Ik help je graag.

Wanneer kun je TSE Industrie aanvragen?

De TSE Industrie O&O is op dit moment niet aan te vragen. Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Een project scoort hoger als:
– het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Industrie;
– de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is;
– het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt;
– de kwaliteit van het project beter is, wat blijkt uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Wat zijn de criteria?

De aanvrager vormt een samenwerkingsverband met andere partijen, waarbij tenminste één partij een onderneming is.
De aanvraag moet passen binnen de volgende thema’s:

 • sluiting van industriële ketens, het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen;
 • het CO2-vrij industrieel warmtesysteem, daarbij gaat het vooral om het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven;
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, dit gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.
 • Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart en daarbinnen:
  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.

Wat betekent de TSE Industrie financieel voor jou?

Het budget voor TSE Industrie is € 1,9 miljoen euro.

 • De maximale subsidie per project is € 500.000 euro.

Waarom Innovencio betrekken bij je TSE Industrie-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Industrie-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Industrie-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa van Dongen.

Meer weten?