industrie

TSE Industrie: R&D

Wat is de TSE Industrie?

De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

 • de sluiting van industriële ketens;
 • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

Tara van den Bogert
TSE Industrie-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidieregeling?
Ik help je graag.

Tel: 06 – 39 56 09 82
Email: tara@innovencio.nl

Wanneer kun je TSE Industrie aanvragen?

De TSE Industrie was open van 1 april 2020 tot en met 2 juni 2020. Het is nog niet bekend of er een nieuwe opening komt in 2021.

Projecten worden na de sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Een project scoort hoger als:
– het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Industrie;
– de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is;
– het project vernieuwender is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en de Nederlandse kennispositie meer versterkt;
– de kwaliteit van het project beter is, wat blijkt uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Wat zijn de criteria?

De aanvraag moet passen binnen de volgende thema’s:

 • sluiting van industriële ketens, het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen;
 • het CO2-vrij industrieel warmtesysteem, daarbij gaat het vooral om het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven;
 • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, dit gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor volledig klimaatneutrale productieprocessen in 2050.

Wat betekent de TSE Industrie financieel voor jou?

Het budget voor TSE Industrie is € 2,797 miljoen in 2020.

 • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, als het om hun niet-economische activiteiten gaat (onafhankelijk onderzoek, geen contractresearch).
 • De maximale subsidie per project is € 500.000.
 • De maximale looptijd van een project is 4 jaar.

Waarom Innovencio betrekken bij je TSE Industrie-aanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de TSE Industrie-regeling. Wanneer blijkt dat deze regeling niet passend is, kijken we samen naar alternatieven. Ook wanneer de TSE Industrie-regeling wel passend is, kunnen we bekijken of aanvullende subsidies mogelijk zijn.
 • Brede ervaring en kennis van zaken Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de hoogst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tara van den Bogert.

Meer weten?

Neem contact op!