De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) behoort bij de regelingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord.

De DEI+ subsidie richt zich op het stimuleren van demonstratie- en pilotprojecten van technologieën die op een kostenefficiënte manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Een aanvraag indienen is om drie redenen aantrekkelijk:

 • Met de DEI+ subsidie kunnen kosten voor het aantonen en in gebruik nemen van innovaties binnen een realistische gebruiksomgeving worden gesubsidieerd.
 • Met over het algemeen een flink budget biedt de regeling volop kansen voor ondernemers die innovatieve technologieën ontwikkelen voor de besparing van energie of de reductie van CO2-uitstoot.
 • Dit is een van de weinige regelingen waarmee grote investeringen (tot €30 miljoen euro subsidie per project!) kunnen worden gesubsidieerd.
Henk van Rossum

Henk van Rossum

DEI+-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere duurzaamheidssubsidie? Ik help je graag.

DEI+: Energie- en Klimaatinnovaties

Voor vernieuwende technologieën op de volgende gebieden:

 • lagere CO2-uitstoot;
 • gebruik, transport en opslag van CO2;
 • biobrandstoffen;
 • circulaire economie (ook voor hergebruik van eigen afval of het vervangen van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen);
 • opslag van duurzame energie .

Subsidie aanvragen kan tussen 21 november 2023 en 29 augustus 2024 (first come, first served).

Er is een budget van € 141 miljoen beschikbaar. Je kunt maximaal € 30 miljoen aanvragen voor een demonstratieproject en maximaal € 25 miljoen voor een pilotproject.

DEI+: Waterstof

Voor pilotprojecten, demonstratieprojecten en test- en experimenteerinfrastructuur die zich richten op het ontwikkelen van innovaties voor hernieuwbare (duurzame) waterstof en hernieuwbare waterstofdragers.

Subsidie aanvragen kan tussen 3 juli 2023 en 25 juni 2024 (first come, first served).

Er is een budget van € 40 miljoen beschikbaar. Je kunt maximaal € 15 miljoen aanvragen per project.

Wat zijn de criteria?

Voornaamste criterium is dat het project past binnen één van de thema’s gedefinieerd binnen de DEI+ regeling. Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:

 • Het project moet bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Dit wordt beoordeeld op projectniveau en aan de hand van het herhalingspotentieel. Hierbij wordt gezocht naar projecten met een hoge CO2-besparing tegen een zo laag mogelijke kostprijs.
 • Het project moet van hoge kwaliteit zijn. Dat wil zeggen: het betreft een project met een aantoonbaar niveau van innovatie en een duidelijk uitgewerkt projectplan.
 • Projecten hebben een maximale loopduur van 4 jaar.
 • De aanvrager moet aantoonbaar maken dat het eigen deel van de projectkosten gefinancierd kan worden.

Waarom Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

 • Actieve benadering van de klant
  Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van de DEI-regeling. Deze regeling biedt steun voor de laatste stap van een ontwikkelproces, namelijk het demonstreren van het werken een product nét voor de marktintroductie. Hierdoor kan het als aanvullende subsidie dienen na eerdere subsidies voor R&D-activiteiten zoals bijvoorbeeld de WBSO, MIT of OPZuid.
 • Brede ervaring en kennis van zaken
  Door de jarenlange ervaring van onze consultants weten wij precies hoe we een aanvraag moeten verwoorden. Daarnaast weten we goed wat wel en niet binnen de regeling valt. Zo heeft jouw project de grootst mogelijke kans van slagen.
 • Uitgebreide begeleiding
  Wij verzorgen een uitgebreide begeleiding zowel voor als na toekenning van de subsidie. Als sparringpartner en aanvraagschrijver geven we je een zo groot mogelijke kans van slagen. Na toekenning van een subsidie lichten we je duidelijk in over de vervolgstappen en administratieve verplichtingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk van Rossum.

DEI succesverhaal: Ioniqa

DEI+
Bekijk Ioniqa in ons portfolio!

Door ons no-cure no-pay principe betaal je alleen voor succesvolle aanvragen. Dit deden we bijvoorbeeld voor Ioniqa: een bedrijf dat werkt aan een chemisch proces voor PET-recycling en nu met hulp van een DEI-subsidie een pilot project met experimentele ontwikkeling kan uitvoeren.

Meer weten?