Dit programma is helaas momenteel gesloten.

Eurostars is een Europees programma om innovatie te stimuleren met samenwerking over landsgrenzen heen.

De openstelling voor de nieuwe programmaperiode (2021-2027) is genaamd EUROSTARS-3. Het budget voor Nederland is jaarlijks 22 miljoen euro, verdeeld over twee calls per jaar.

Een Eurostars-aanvraag is om drie redenen aantrekkelijk:

  • Financiering voor het commercialiseren van projecten;
  • Er kunnen nieuwe markten worden aangeboord door de internationale samenwerking;
  • Het budget biedt ruimte voor grote aanvragen, tot maximaal 500.000 euro (voor NL partners samen).
Celine Miedema

Privé: Celine Miedema

Eurostars-Expert

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze of een andere subsidie? Ik help je graag.

Wat is Eurostars?

Eurostars is een Europees programma voor het stimuleren van het innovatieve mkb en is een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Het mkb wordt ondersteund om innovatieve en marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wordt gefinancierd door de 36 deelnemende landen en de Europese Unie (Horizon Europe) samen. Een aanvraag wordt online ingediend bij het EUREKA Secretariaat. Op basis van een ranking worden er projecten goedgekeurd, vervolgens kan er via de nationale overheid van ieder deelnemend land financiële ondersteuning worden aangevraagd. In Nederland gaat dit via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat vinden onze klanten?
Bekijk Leapfrog in ons portfolio!

Wat zijn de criteria?

Voor een Eurostars-project gelden de volgende criteria:

  • De projectcoördinator is een innovatieve  mkb-organisatie, afkomstig uit een Eurostars-land. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan de definitie voor mkb van de Europese Commissie;
  • Er moeten minimaal 2 onafhankelijke organisaties uit minimaal 2 Eurostars-landen bij het project betrokken zijn;
  • Het consortium moet gebalanceerd zijn: geen organisatie of land draagt meer dan 70% van de totale kosten;
  • De projectduur is maximaal 36 maanden; De marktintroductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien;
  • Het project kent een civiele toepassing;
  • In het geval van meerdere MKB projectpartners: de mkb-organisaties dragen minimaal 50% van de totale projectkosten, exclusief subcontracting.
Eurostars:
het verhaal van LeapFrog

Wanneer Eurostars aanvragen?

Er kan een aanvraag worden ingediend voor innovatieve onderzoeksprojecten waarin sprake is van een samenwerking tussen partijen uit ten minste twee Eurostars-landen. De subsidie is met name gericht op onderzoek. Uitvoerende mkb-ondernemingen, maar ook andere organisaties kunnen deelnemen aan Eurostars-projecten. De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst.

Op dit moment kan er geen nationale aanvraag ingediend worden.

Tussen 14 juli en 14 september 2023 is de vijfde call van Eurostars geopend. De openstelling van de zesde call volgt in 2024, dan kan een internationale aanvraag ingediend worden tussen 12 januari en 14 maart. In de hierboven genoemde periodes is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via het Project Management Platform van EUREKA.

Wat betekent Eurostars financieel?

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door  wie er deelnemen aan het project en het land waarin zij gevestigd zijn. Zie onderstaande tabel voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages. De maximale bijdrage per project bedraagt 500.000 euro voor alle Nederlandse projectpartners samen.

 
Mkb-onderneming 50%
Groot bedrijf 40%
Kennisinstelling 50%

 

Waarom Innovencio betrekken bij uw Eurostars aanvraag?

 

Innovencio laat op een aantal relevante punten licht schijnen:

Aanvullende subsidie bij de WBSO
Bij elke WBSO-aanvraag gaan we na of een plan ook in aanmerking komt voor een andere regeling. Doordat de plannen dan al bekend bij ons zijn, kan die kennis gebruikt worden om in te schatten of een subsidieaanvraag eveneens kans maakt binnen de Eurostars-regeling. Deze kan dan als aanvullende subsidie naast de WBSO dienen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Actieve benadering van de klant
Doorgaans zijn er ieder jaar twee openstellingen binnen het Eurostars programma. Doordat we nauw contact onderhouden met onze klanten en goed op de hoogte zijn van hun ontwikkelingen, kunnen wij een klant gericht benaderen als we zien dat hun innovatieve idee aansluit bij de criteria van Eurostars.

Begeleiding bij de verschillende stappen van de aanvraag
Het aanvragen van subsidie voor een Eurostars-project vindt plaats in meerdere stappen, waarbij het belangrijk is om alle stappen tijdig en volledig uit te voeren. Wij bewaken dit hele proces door een jaarplanning te maken en tijdig de benodigde gegevens bij u op te vragen. Zo mist u geen deadline en worden de documenten op de juiste wijze ingediend.

Meer weten?