Horizon Europe is het grootste financieringsprogramma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren, met een budget van €95,5 miljard beschikbaar tussen 2021 en 2027.

Dit raamwerk dient als een middel om economische groei te behalen en banen te creëren om het concurrentievermogen van Europa te vergroten.

Hiernaast kan de Europese Commissie eerder haar gestelde doelen en politieke prioriteiten behalen door bij te dragen aan innovatieve ontwikkeling. Twee belangrijke subsidie-instrumenten binnen het Horizon Europe innovatieprogramma zijn de EIC Accelerator en de Eurostars. Daarnaast is in 2020 het actieplan De European Green Deal geopend.

 

Een aanzienlijk deel van dit budget zal worden besteed aan:

  • gerichte acties om excellentie in onderzoek te bevorderen en ondersteuning van beurzen, opleiding en uitwisselingen voor onderzoekers via Marie Skłodowska-Curie Acties,
  • het bouwen van meer verbonden en efficiëntere Europese innovatie-ecosystemen;
  • het creëren van wereldklasse d.m.v. onderzoek infrastructuren,
  • het ondersteunen van de groene en digitale transitie
  • het aanpakken van de mondiale uitdagingen terwijl het Europese industriële concurrentievermogen wordt ondersteund,
  • Daarnaast het vergroten van de deelname aan het programma en versterking van de Europese onderzoeksruimte.

Vanwege de brede scope van Horizon Europe biedt dit programma vele subsidiemogelijkheden.

Liesbeth Kraaijveld

Liesbeth Kraaijveld

Expert Horizon Europe

Neem contact met mij op voor meer informatie!

Pijlers en horizontale acties

Het Horizon Europe-programma rust op drie pijlers:

Horizon Europe pijlers

Werkprogramma’s

Horizon Europe wordt geïmplementeerd door middel van tweejarige werkprogramma’s, waarbinnen diverse oproepen tot indiening van een voorstel gepubliceerd zullen worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit Horizon Europe, moet jouw voorstel passen binnen één van de pijlers of horizontale acties van het programma. Voor elk onderdeel zijn verschillende regels van toepassing. Deze staan beschreven in het betreffende werkprogramma en zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Voor de meeste onderdelen is een samenwerking tussen meerdere organisaties uit verschillende Europese landen vereist.

Wie komt in aanmerking?

  • Individuele wetenschappelijke onderzoekers
  • Kennisinstellingen
  • Bedrijven

Beschikbare subsidie

De subsidiemogelijkheden binnen Horizon Europe variëren per oproep. Het programma financiert zowel kleinschalige als grootschalige innovatieprojecten binnen de verschillende pijlers en horizontale acties. Bij bepaalde projectvormen is het vereist dat de subsidie wordt aangevraagd met 3 of meer internationale partners. Soms vraagt een call specifiek om deelname van een midden- en kleinbedrijf (MKB).Ondanks het feit dat er veel komt kijken bij een aanvraag voor dit programma, is het zeker de moeite waard! Bij verschillende projectvormen verstrekt de Europese Commissie vaak een subsidie van 70-100% van de totale kosten.

Het programma bevat bijvoorbeeld een speciaal MKB-instrument, genaamd de EIC Accelerator. De EIC Accelerator ondersteunt zeer innovatieve startups en het MKB met het opschalen en naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst, met een grote impact. Het biedt hierbij een unieke combinatie van financiering van € 0,5 tot 2,5 miljoen subsidie over 70% van de projectkosten. Daarnaast is er de mogelijkheid van een optionele investering in het aandelenkapitaal (eigen vermogen) van de aanvrager bovenop de subsidie, gericht op een aandelenbelang tussen 10% en 25%, tot een maximum van € 15 miljoen euro; dit is echter niet verplicht.

De EIC Accelerator ondersteunt – als we kijken naar de TRL’s – de latere stadia van ontwikkeling en schaalvergroting (TRL 5/6 – 8). De technologie van je innovatie moet daarom zijn getest en gevalideerd in een laboratorium of andere relevante omgeving.

Waarom Innovencio je kan helpen bij jouw Horizon Europe aanvraag

Horizon Europe is een zeer groot en ambitieus programma, met vele verschillende onderdelen. Vanwege deze brede scope biedt Horizon Europe de mogelijkheid op financiering voor een innovatief project, het versterken van je internationale netwerk, onderzoekers aantrekken of behouden en het opdoen van nieuwe kennis en expertise. Het Horizon Europe programma is ontzettend breed en competitief. Het kan lastig zijn om te bepalen voor welke oproep(en) jij in aanmerking komt, en daarnaast zijn de aanvragen vaak zeer uitgebreid en complex. Innovencio biedt begeleiding bij het gehele proces. Wij kunnen je helpen bij het kiezen van de oproep waar je project het best bij aansluit, en hiernaast bieden we begeleiding bij het schrijven van een projectvoorstel van uitstekende kwaliteit. Samen werken we aan het vergroten van de slaagkans van jouw project! Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor een Eurostars, EIC Accelerator of andere Horizon Europe subsidie? Neem contact op met onze expert Kees Vernooij.

Meer weten?