03 januari 2022

Het subsidielandschap is voortdurend in beweging. De kans dat je als ondernemer relevante wijzigingen in 2022 over het hoofd ziet is dan ook aanzienlijk. Dit terwijl je natuurlijk geen kansen op subsidiegebied wil missen. Wil je weten welke regelingen en subsidies passen bij de plannen van jouw bedrijf? Hieronder geef ik een overzicht van de belangrijkste (subsidie)kansen en fiscale regelingen in 2022.

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO-subsidies) OP Noord, OP Oost, OPZuid en Kansen voor West

Bij EFRO draait alles om het inzetten van Innovatiekracht voor aanpak van maatschappelijke vraagstukken met economische impact. De regeling is specifiek bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Veel verschillende innovaties sluiten aan bij de ambitie van de Operationele Programma’s van Noord, Zuid, Oost en West. De eerste openstelling van programmaperiode 2021-2027 wordt verwacht in 2022 en voor de gehele programmaperiode is er €506 miljoen beschikbaar. Iedere regio kent specifieke doelstellingen of prioriteiten. Benieuwd naar de prioriteiten van het Operationeel Programma in jouw regio? Lees hier meer over OP Noord, OP Oost, OPZuid en Kansen voor West.

 

Just Transition Fund

De EU stelt over de periode van 2021-2027 €625 miljoen ter beschikking voor de klimaat- en energietransitie en de daaraan gerelateerde sociaaleconomische uitdagingen. Daarmee steunt de EU het mkb in de regio’s die het zwaarst getroffen worden door de overgang naar een groene economie. In Nederland zijn dat de noordelijke provincies, IJmond en Groot Rijnmond, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. De regeling richt zich op technische projecten, maar biedt daarnaast ook ruimte voor bredere vraagstukken zoals omscholing van personeel en ontwikkeling van een dragende infrastructuur. Met een verwacht subsidiepercentage tussen de 40-60% is de JTF om een grote regeling met veel impact voor zowel de ondernemers als de regio.

 

Verbreding AGVV en de DEI+

De DEI+ (Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie) wordt uitgebreid met een nieuwe AGVV, waardoor (decentrale) overheden meer mogelijkheden hebben om de transitie naar een groene en digitale economie te ondersteunen. Wat betekent dit voor jou als ondernemer? Bepaalde projecten die in voorgaande jaren buiten de boot vielen zouden nu zomaar kunnen passen. Neem contact met ons op om te toetsen of jouw project in 2022 past binnen de regeling.

 

MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie)

In 2022 komt er €66 miljoen beschikbaar voor missiegerichte innovaties. De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen door samenwerkingsverbanden om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Het budget voor de openstelling in 2022 is evenredig verdeeld over 3 missies: missie elektriciteit, missie gebouwde omgeving en missie industrie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan windenergie op zee, duurzame collectieve warmtevoorzieningen of productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.
Sluit jouw project aan op een van deze missies, of twijfel je nog over de aansluiting? Neem contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

 

MIT R&D-samenwerkingsproject en MIT haalbaarheid (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT R&D en MIT Haalbaarheid komen er in 2022 weer aan. Dit zijn interessante, toegankelijke regelingen voor veel ondernemers. In MIT haalbaarheidsprojecten onderzoek je de haalbaarheid van een ontwikkeling, voornamelijk door desk research en onderzoek. Deze projecten worden voor 40% gesubsidieerd.

De MIT R&D Samenwerking is de vervolgstap van de haalbaarheid. Zodra je de haalbaarheid van een technische ontwikkeling hebt onderzocht, kun je het product, proces of de technologie gaan ontwikkelen in een R&D-traject. De MIT R&D is gericht op samenwerkingsverbanden waarbij twee ondernemers gezamenlijk werken in een innovatietraject.

 

Innovencio betrekken bij je subsidieaanvraag?

Deze vijf regelingen zijn slechts een fractie van alle subsidies waarmee Nederlandse bedrijven in 2022 steun kunnen ontvangen. Innovencio kan je helpen om de regelingen die voor jou interessant zijn te onderzoeken. We zijn voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en door nauw contact met onze klanten kunnen we snel anticiperen. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Max de Feijter